HARIDUSSOTSIOLOOGIA UURIMISGRUPP

Uurimisgrupp alustas tööd 1966.a. professor Mikk Titma juhtimisel.

Aastatel 1974 - 81 oli grupijuht professor Paul Kenkmann

alates 1982-st aastast kuni 2003 aastani juhtis gruppi vanemteadur Jüri Saarniit.

Uurimisgrupi suurus ja personaalne koosseis on tegevusaja jooksul oluliselt muutunud.

Grupiliikmeteks on:

Suur osa uurimisprojektidest on ellu viidud vahetus koostöös ETA noorsoosotsioloogia uurimisgrupiga Tallinnas alates selle loomisest 1974.a. professor M. Titma poolt (praegu juhib seda gruppi Rein Vöörmann).

Uurimistöö põhiteemaks on noorte elukarjääri uurimine seoses haridusega, toetudes peamiselt kaht tüüpi uurimisprojektidele.

Longituudprojektide põhieesmärgiks on elukarjääri erinevate aspektide (haridus- ja töökarjäär, ühiskondlik-poliitiline ja kultuuriline aktiivsus, perekonnaelu, aineline olukord, väärtusorientatsioonide ja hoiakute muutumine) uurimine.

Paneeluurimused on üles ehitatud sotsioloogilise monitoringu printsiibil ning nende üldeesmärgiks on Eesti noorsoo põhigruppide (kooliõpilased, üliõpilased ja töötavate noorte põhirühmad) seisundi ja noorsooteadvuse sotsiaalsete muutuste (large-scale social change) analüüs Eesti ühiskonna transforamtsiooni tingimustes.

Uurimisgrupi kontaktaadress on

Tiigi 78 Tartu EE50410

Telefon: 7 - 375 926 või 7 - 375 927

Faks: 7 - 375 900

E-mail: hans@psych.ut.ee