Käitumishälvete sotsioloogia

Erinevatel aegadel on uurimisgruppi kuulunud erinevad inimesed.

Praegu kuuluvad siia:

Käitumishälvete uurimine sai alguse 1975 aastal Kriminoloogialaboris, mis jätkus 1985 aastal Käitumishälvete sotsioloogialaboris. Alates 1993 aastast on uuringuid jätkatud uurimisgrupis.

Tähtsamad uurimused: