KUULMISPUUDEGA INIMESED 1985-1989

1. ENSV kurtide ja vaegkuuljate sotsiaalne ning professionaalne enesemääratlemise teede uurimine

2. Finantseerija: ENSV Kurtide Ühing, lep. A-85/6

3. Uurimus viidi läbi Tartu Ülikooli Sotsioloogiaosakonna käitumishälvete sotsioloogia laboris. Uurimisgrupi liikmed:
Raska, Eduard - labori juhataja, õigusted.dr.
Saar, Jüri - vanemteadur
Kotsar, K. - vanemteadur
Ginter, Jaan - teadur
Paavel, Valdeko - teadur
Toom, Regina - teadur
Karv, Helle - nooremteadur
Lätti, Ivo - nooremteadur
Strömpl, Judit - van.ins.
Lani, Ernestine - preparaator
Šumskaja, Anna - laborant

4. Uurimuse koordinaadid:
EE2400 Tartu,
Tiigi 78-219
Tel.: 37-27-430809

5. Uurimuse objektiks oli Tartu linna ja rajooni kuulmispuudega inimesed (0-18 a. vanuses).

6. Põhilised uurimissuunad
. Tartu linna ja rajooni kuulmispuudega elanikkonna statistiline registreerimine - registri koostamine (1986)
. Tartu linna ja rajooni kuulmispuudega elanikkonna sotsioloogiline uurimus
. ENSV kuulmispuudega kontingenti permanentse infosüsteemi loogilise struktuuri väljatöötamine
. viipekeele algõpetuse metoodika ja -kursuste läbiviimise süsteemi loomine, ENSV-s elavate kurtide professionaalse väljaõppe süsteemi põhialuste väljatöötamine
. Eesti viipekeele sõnastiku koostamine ja aprobeerimine

7. Uuriti kõik 0-18 aastasi Tartu linnas ja rajoonis elavate kuulmispuudega inimesi.

8. Andmeid koguti 1986 a.

9. Andmed koguti postiküsitluse meetodil. Reaalseslt küsiti ... respondenti

10. Kodeerimisjuhend ?

11. Uurimuse kohta ilmus 10 publikatsiooni

12. Ülevaade koostas J.Strömpl
Tartu, Tiigi 78-219
Tel.: 37-27-430809