KURITEGEVUSE PROFÜLAKTIKA 1986-1990

1. Kuritegevuse sotsiaalse profülaktika programmi väljatöötamine ja informatsiooniline tagamine ENSV-s ja tema administratiiv-territoriaalsetes üksustes. I-IV etapp.

2. Finantseerija: ENSV Haridusministeerium

3. Uurimus viidi läbi Tartu Ülikooli Sotsioloogiaosakonna käitumishälvete sotsioloogia laboris.

Uurimisgrupi liikmed: Raska, Eduard - labori juhataja, õigustead.dr. Saar, Jüri - teadur Ginter, Jaan - teadur Lätti, Ivo - nooremteadur Strömpl, Judit - van.ins. Kõiv, R. - van.lab.

4. Uurimuse koordinaadid: EE2400 Tartu, Tiigi 78-219 Tel.: 37-27-430809

5. Uurimuse objektiks olid 10 klassi õpilased (mõni tuhat) ja 450 tuhat täiskasvanut

6. Põhilised uurimissuunad . kuritegevuse sotsiaalsete tingimuste uurimine ENSV regioonides ja andmepanga koostamine: demograafiline situatsioon ja kuritegevus . linna kriminogeense situatsiooni statistiline kirjeldamine ja analüüs - kuritegevuse profülaktika programmi informaatiline varustus . Tartu linna kriminogeenne situatsioon 7.

8. Andmed koguti 1984/85 - 1989

9. Andmed koguti anketeerimise meetodil. Ankeet "Mina ja meie elu" (eesti ja vene keeles)

10. Uurimuse tulemusena on ilmunud 10 publikatsioone

E. Raska Sotsiaalne programm: kuritegevuse ennetamine. Teooria ja praktika küsimusi. Tln., "Eesti Raamat", 1987 Teoretitšeskije problemy izutšenija territorial'nyh pazlitšij v prestupnosti: Sotsialnyje aspekty profilaktiki prestupnosti. TRÜ Toimetised. Trt, 1988. (Tead.art.kogumik) Teoretitšeskije problemy izutšenija territorial'nyh razlitšij v prestupnosti: sotsial'nyje i pravovyje aspekty nasilija. TRÜ Toimetised. Trt, 1989. (Tead.art.kogumik) E. Raska doktori väitekiri.

11. Ülevaade koostas J.Strömpl Tartu, Tiigi 78-219 Tel.: 37-27-430809