Publikatsioonid 1991-1996

Raamatud

Harro, Halliki, Ajakirjanduse õiguslik regulatsioon Eestis aastail 1918-1940 ja 1990-1993. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1994.

Harro, Halliki, Ajakirjandusvabadusest kommunikatsioonivabaduse poole. Võrdlev ülevaade erinevate maade ajakirjandustavadest. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1996.

Høyer, Svennik, Lauk, Epp, Vihalemm, Peeter (Eds.), Towards a Civic Society. The Baltic Media’s Long Road to Freedom. Tartu: Baltic Association for Media Research/ Nota Baltica Ltd., 1993.

Kurvits, Roosmarii, Hennoste, Tiit. Ajalehe kujundamine. Tartu: Tartu Ülikooli ajakirjandusosakond, 1994.

Kurvits, Roosmarii, Uus, Sulev, Aru, Krista (koost.), Academia Journalistica. 40 aastat akadeemilist ajakirjandusharidust Eestis. Tartu: Eesti Akadeemiline Ajakirjanduse Selts, 1994.

Lauk, Epp, Algteadmisi teadustööst: Õppevahend ajakirjanduse osakonna üliõpilastele. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1995.

Lauk, Epp (toim.), Eesti ajakirjanduse ajaloost VI. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1991.

Lauk, Epp (toim.), Eesti ajakirjanduse ajaloost VII. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1991.

Lauk, Epp (toim.), Eesti ajakirjanduse ajaloost VIII. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1991.

Lauk, Epp (toim.), Eesti ajakirjanduse ajaloost IX. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1994.

Lauk, Epp, Maimik, Peeter (toim.) Eesti ajakirjanduse ajaloost X. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1996.

Lauristin, Marju, Vihalemm, Peeter (Eds.), Estonia - The Disaster in Estonian Media. Stockholm: Styrelsen för psykologist försvar, 1996.

Peegel, Juhan, Puhtetähed. Ajakirjandusloolisi jutustamisi. Tallinn, Eesti Raamat, 1991.

Peegel, Juhan, Aru, Krista, Lauk, Epp, Jansen, Ea, Issakov, Sergei, Eesti ajakirjanduse teed ja ristteed. Eesti ajakirjanduse arengust (XVIII sajandist XX sajandini). Tartu-Tallinn: Olion, 1994.

Somelar, Meelis, Macintosh Plus: Algusest lay-outini, Informaatika õppevahend ajakirjandustudengitele. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1992.

Artiklid

Harro, Halliki, The Role of Audience in the Present-day Media Situation. The Case of Estonia. CSCE and Information. Proceedings of a Seminar of Experts. Tampere, April 24-27, 1992. University of Tampere, Department of Journalism and Mass Communication. Publications, series B Nr. 36, 1992, 93-97.

Harro, Halliki, Broadcasting in Estonia. In: Broadcasting in Transition. The Changing Legal Framework in the Eastern Part of Europe. Working Papers. Electronic Media Seminar. Warsaw, March 17-20, 1993, 80-88.

Høyer, Svennik, Lauk, Epp, A Hivatasos Ujsagiras is a Civil Tarsadalom. JEL-KEP, 1995, 1, 73-90.

Lauk, Epp, Eesti ajakirjanike kutsealane organiseerimine. Eesti Ajakirjanikkude Liit (1919-1940) ja selle tegevus. Rmt.: Õpetatud Seltsi aastaraamat 1988-1993. Tartu, 1995, 206-246.

Lauk, Epp, Jaan Tõnissoni ajakirjanduslikust tegevusest 1892-1908. Keel ja Kirjandus, 1994, 3, 133-144.

Lauristin, Marju, Vihalemm, Peeter, Politiske forandringen og massemedier I Estland. Pressens Årbog 1990. København, Fredriksstad, 1991, 15-23.

Lauristin, Marju, Vihalemm, Peeter, Current Media Politics in Estonia. In: The Role of Media in a Changing Society. Oslo: Oslo University Press, 1992, 97-100.

Vihalemm, Peeter, Media Elite in Estonia. The Global Network, 1995, 2, 37-42.