TAOTLUS ESTA-s TALLETATUD ANDMESTIKU KASUTAMISEKS NR. ............

Käesolevaga taotlen Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslikus arhiivis talletatud andmestiku

........................................................................................................................................................................................................................................................... (andmestiku nimi) kasutamist järgmistel eesmärkidel:

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

(taotleja nimi ja rekvisiidid)

"........." ....................................... 200... a.