ESTA kujunemine
ESTA ametlikuks sünnipäevaks vôib pidada 29. märtsi 1996, mil Tartu Ülikooli nôukogu kinnitas ESTA statuudi.

Sisuline algus on hoopis varasem, vajadusest koondada sotsiaalteaduslikke andmeid ning neid uuesti kasutatavaks muuta on räägitud aastaid. 1993 a. sügisel kogunes rühm Tartu Ülikooli sotsiolooge, psühholooge, poltolooge ja inimgeograafe, moodustades sotsiaalteaduste andmepanga algatusrühma ning hakkas välja töötama vastavat arendusprojekti. Tartu Ülikooli finantsilisel toetusel alustati Eesti Raadio Arvutuskeskuses talletatud andmete ülekandmisega magnetlintidelt diskettidele.

Suvel 1994 esitati andmepanga loomise projekt Avatud Eesti Fondile, täpsemalt Higher Education Support Project'ile (HESP). Toetuse taotlusele vastati positiivselt, aastataks 1994-1996 eraldati grant.

Sotsiaalteaduste andmepanga loomist alustati Eesti Raadio Arvutuskeskuses ja Tartu Ülikooli Arvutuskeskuses säilinud andmestike kaitsmisega hävitamise eest, üleviimisega PC formaati ja korrastamisega. Praeguseks on andmepanka üle toodud 214 andmefaili aastatest 1975 - 1994. Alustatud on ka andmete korrastamisega.

Suvel 1995 remontis ülikool andmepangale toa Sotsiaalteaduskonna ruumides.

Selleks, et laiendada andmepangas osalevate uurimisrühmade ringi väljapoole ülikooli, alustati regulaarset koostööd teiste maade sotsiaalteaduslike andmearhiividega ja jätkata tegevust ka pärast HESP-i granti lôppemist hakati 1996 a. alguses ette valmistama Eesti Sotsiaalteadusliku Andmearhiivi (ESTA) loomist.

ESTA loodi interdistsiplinaarse keskusena Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonna koosseisus, mis mis toimib üle-eestilise sotsiaalteadusliku andmepangana.

ESTA tegutseb tihedas koostöös Eesti Akadeemilise Sotsioloogide Liiduga ja ka mitteakadeemiliste institutsioonidega, mis tegelevad sotsiaalsete uuringutega. ESTA 9-liikmelise nôukogu koosseisus on 3 liiget Tartu Ülikoolist, 3 esindajat akadeemilistest keskustest väljastpoolt Tartu Ülikooli ja 3 esindajat mitte-akadeemilistest institutsioonidest.

25 aprillil 1996 kinnitas Sotsiaaltraduskonna nôukogu ESTA nôukogu esimese koosseisu:

Rein Murakas - Tartu Ülikooli sotsioloogia osakonna lektor ja teadur, ESTA juhataja, rein@psych.ut.ee
tel. (27) 375900, (255) 26 440

Peeter Vihalemm - Tartu Ülikooli ajakirjandusosakonna juhataja, professor, HESP-i grantihoidja, peetervi@ut.ee
tel. (27) 375355

Olev Must - Tartu Ülikooli psühholoogia osakonna juhataja, dotsent, olev@psych.ut.ee tel. (27) 375 912

Jüri Kruusvall - Tallinna Pedagoogika Ülikooli sotsioloogia professor jyrikr@tpu.ee tel. 6 409 445

Rein Vöörmann - Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Insituudi vanemteadur, Voormann@iiss.eetel. 6 454 922

Tarmo Tuisk - Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute instituudi teadur, tarmo@iiss.ee tel. 6 454 187

Karin Niinas - AS EMOR juhatuse esinaine, karin@emor.ee tel. 6 268 580

Andrus Saar - Saar Polli president, andrus.saar@saarpoll.ee tel. 6 312 486

Margo Veskimägi - Baltic Media Facts'i tegevdirektor, margo@bmf.ee tel. 6 268 400, (256) 232 658

Tartu Ülikoolis töötavad ESTA nôukogu liikmed tegutsevad pôhikirja järgi ESTA juhatusena. ESTA nôukogu esimene töökoosolek oli 17. mail 1996 Tartus.

1997 aastast on ESTA nõukogu liikmeks Olev Musta asemel

Paul Kenkmann - Tartu Ülikooli sotsioloogia osakonna vanemteadur, paul@psych.ut.ee tel. (27) 375 955

Sotsiaalteaduslik Andmepank asub Tartus, Tiigi 78 - 217/218, indeks 50410, telefon 27/ 375 931, faks 375 900

E-mail: socarch@psych.ut.ee