Ajakirjanduse uurimisgruppi on aja jooksul kuulunud erinevad inimesed.

1996 aasta septembrikuus kuuluvad siia Marju Lauristin (grupi juht)

Uuritud on erinevaid valdkondi:

Grupi poolt on läbi viidud järgnevad uurimused:

PUBLIKATSIOONID

Uurimisgrupi aadress on:

Ülikooli 18, EE50090 Tartu

Telefon 7 375 188

Faks 7 375 440

E-mail: katrin.lendok@ut.ee