Eesti Sotsiaalteaduslik
Andmearhiiv

ESTA
EESTI SOTSIAALUURINGUTE ANDMEBAAS
uuringud/publikatsioonid/analüüsid
võtmesõnad
uurijad
institutsioonid
:: NESSTAR @ ESTA ::
Andmearhiivi tutvustus
Andmeaarhiivi statuut
Kontaktinfo
CESSDA organisatsioonid
ESSO - online ajakiri
TEMAATILISED ANDMEBAASID
A. Kõrgharidusuuringute andmebaas 2000-2009
B. Eesti vanemad sotsiaaluuringud
C. Multikultuursus ja sallivus
ESTA LEPINGUD
A. Kasutamisleping
B. Talletamisleping
C. Taotluse vorm
MITTEELEKTROONSED MATERJALID
A. Eesti Raadio arhiivimaterjalid
B.Tartu Ülikooli Sotsioloogiaosakonna arhiivimaterjalid
 
Tartu Ülikoolile avatud e-ajakirjad
ANNA INFOT TEHTUD UURINGUST
ANNA INFOT PUBLIKATSIOONIST/ANALÜÜSIST

Estonian Social Science Data Archive webpage in english will soon be completed. Old webpage is here. Vana koduleheküljega tutvumiseks vaata siia.