Eesti Sotsiaalteaduslik
Andmearhiiv

ESTA
EESTI SOTSIAALUURINGUTE ANDMEBAAS :: NESSTAR @ ESTA ::
Andmearhiivi tutvustus
Andmearhiivi statuut
Kontaktinfo
CESSDA organisatsioonid
ESSO - online ajakiri
TEMAATILISED ANDMEBAASID
A. Kõrgharidusuuringute andmebaas 2000-2009
B. Eesti vanemad sotsiaaluuringud
ESTA LEPINGUD
A. Kasutamisleping
B. Talletamisleping
C. Taotluse vorm
MITTEELEKTROONSED MATERJALID
A. Eesti Raadio arhiivimaterjalid
B.Tartu Ülikooli Sotsioloogiaosakonna arhiivimaterjalid
 
Tartu Ülikoolile avatud e-ajakirjad
ANNA INFOT TEHTUD UURINGUST
ANNA INFOT PUBLIKATSIOONIST/ANALÜÜSIST

Estonian Social Science Data Archive webpage in English will be completed soon. Old webpage is here. Vana koduleheküljega tutvumiseks vaata siia.